Icon Zavřít výběr země

Spolupráce

Prodejní kanál společnosti Bakotech má přibližně 500 aktivních prodejních partnerů. Kromě inovativních řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti nabízíme partnerům rozsáhlou podporu, a to jak z hlediska výběru technologií, podpory při implementaci nabídky distributora do portfolia partnera, tak i asistenci při řízení obchodních projektů během jejich celého cyklu.

 

Níže uvádíme základní informace týkající se spolupráce v rámci partnerského kanálu.

 

PRAVIDLA PRO REGISTRACI A OBJEDNÁVÁNÍ KOMERČNÍCH PROJEKTŮ

 • Každému nákupu nového softwaru nebo hardwaru musí předcházet registrace projektu na webových stránkách distributora.
 • Bakotech potvrdí nebo zamítne registraci projektu nejpozději do 48 hodin (pracovních dnů).
 • Stav registrace projektu definuje přípravu obchodní nabídky
  • přijetí registrace projektu znamená poskytnutí plné obchodní slevy v závislosti na statusu partnera v partnerském programu příslušného výrobce.
  • odmítnutí registrace projektu znamená, že Bakotech vystaví Partnerovi nabídku na základě standardních partnerských slev definovaných v partnerských programech daného výrobce.
 • Registrace projektu je platná po dobu 90 dnů. Chcete-li platnost registrace prodloužit, obraťte se na svého správce účtu.
 • Každá nabídka je zasílána jako výtisk pdf ze systému CRM distributora s přesně definovanými produkty, množstvím, cenami a datem platnosti dané nabídky.
 • Objednávka se provádí zasláním podepsané obchodní nabídky vystavené společností Bakotech ve formátu pdf nebo jpg e-mailem Distributorovi.
 • Nabídky adresované Partnerům se sídlem v Polsku jsou zasílány v polských zlotých, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

DOHODA O DŮVĚRNOSTI (NDA)

V případě, že partner nemá podepsanou partnerskou smlouvu, jejíž součástí je dohoda o mlčenlivosti, může s distributorem podepsat dohodu o mlčenlivosti, která upravuje používání informací mezi stranami nezbytných k dohodě o podrobnostech spolupráce nebo daného obchodního projektu.

 

 

DOHODA O PARTNERSTVÍ

Partnerská smlouva není pro zpracování objednávek Bakotech povinná, ale výrazně zvyšuje komfort partnerů a umožňuje získat výhody spojené se spoluprací. Partnerská smlouva je rámcová smlouva, která Partnerovi nezakládá žádné finanční závazky, pouze definuje podmínky spolupráce a zajišťuje zájmy stran tak, aby spolupráce byla co nejefektivnější.

 

Podpisem Partnerské smlouvy získává Partner řadu práv a výhod, které mu umožňují plně využívat možností spolupráce s Distributorem, a to mj:

 • Partnerská smlouva vyjasňuje pravidla spolupráce, ochrany projektů a realizace zakázek mezi stranami.
 • Partnerská síť B.NET - podpisem Partnerské smlouvy se Partner automaticky zapojuje do partnerského programu Bakotech a získává nárok na další výhody:
  • B-LOYAL | vratná sleva ve výši 0,5 % až 1 % z obratu distributora.
  • B-MARK | marketingový fond na pokrytí nákladů na marketingové a propagační aktivity.
  • slevy na služby ADIT, zejména až 30 % na implementační služby a APS (Advanced Premium Service) a až 40 % na školení.
 •  Obchodní úvěr až do výše 200 000 CZK na první objednávku a 30denní lhůta splatnosti.
  • rozhodnutí o výši úvěrového limitu se provádí individuálně na základě rozhodnutí pojistitele Hermes-Euler a/nebo na základě analýzy finančních dokumentů.
  • kdykoli v průběhu trvání Smlouvy má Partner možnost za poplatek prodloužit platební lhůtu pro daný projekt, a to až na 90 dní bez zbytečných formalit. Podmínkou je, že Partner má předtím u Distributora úvěrový limit a právo využívat 30denní platební lhůtu.
 • Právní ochrana údajů zpracovávaných za účelem spolupráce nebo dané zakázky, jakož i vymezení vzájemné odpovědnosti za úkony učiněné během spolupráce.

 

JAK SE STÁT PARTNEREM

 • Pošlete prosím zprávu o svém zájmu o spolupráci na adresu security@bakotech.cz nebo vyplňte formulář na domovské stránce www.bakotech.cz
 • Náš pracovník vás bude nejpozději do 48 hodin kontaktovat s návrhem spolupráce a zašle vám vzor partnerské smlouvy
 • Poté, co Partner text Partnerské smlouvy odsouhlasí, Bakotech mu přidělí úvěrový limit a stanoví termín splatnosti a zašle mu k podpisu připravenou Partnerskou smlouvu.
 • Po podpisu smlouvy obdrží Partner zpět v elektronické podobě kopii smlouvy podepsanou společností Bakotech. Od tohoto okamžiku může Partner využívat všech výhod Partnerské smlouvy.

 

Proces podpisu je rychlý a transparentní.

 • společnost Bakotech nevyžaduje od Partnera k podpisu Partnerské smlouvy žádné registrační dokumenty
 • obchodní úvěr a platební podmínky jsou stanoveny do 24 hodin
 • v případě, že pojišťovna Distributora odmítne pojistit obchody Partnera a Partner by chtěl získat úvěrový limit a prodlouženou dobu splatnosti, může Bakotech požadovat další finanční doklady Partnera.

 

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME PŘI SPOLUPRÁCI S NAŠIMI PARTNERY

 • jednoduchá pravidla spolupráce
 • kompetence
 • osobní kultura
 • dostupnost
 • jasná pravidla prodeje
 • rychlý servis
 • efektivita

Kontakt

Bakotech Security s.r.o.

Brno:

Holandská 878/2,

Štýřice, 639 00 Brno

 

Praha:

Evropská 2588/33A

160 00 Praha 6-Dejvice

Údaje Společnosti

IČO: 17592062

IČO: 24804983

Kontakt

Brno:

+420 734 542 498

security@bakotech.cz

 

Praha:

info.cz@bakotech.com

Připojte se k newsletteru

Chcete mít přehled o nejnovějších zprávách z oblasti IT a dostávat informace o akcích, jako jsou webové semináře, školení a konference? Zanechte svůj e-mail:
Došlo k chybě. Zkontrolujte pole formuláře a zkuste to znovu.
Tato adresa je již v naší databázi.
Vaše předplatné bylo přidáno. Děkujeme!
© Bakotech - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Web používá soubory cookie k poskytování služeb v souladu se Zásadami souborů cookie. Můžete definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k mechanismu cookies ve vašem prohlížeči.

Přijímám