Icon Zavřít výběr země

Fortra

Ochrana infrastruktury a zabezpečení dat

Společnost Fortra je lídrem v oblasti softwaru pro ochranu infrastruktury a zabezpečení dat, který poskytuje organizacím komplexní automatizovaná bezpečnostní řešení. Sady řešení společnosti Fortra pomáhají vytvářet bezpečnější a automatizovanější organizace a poskytují nástroje a flexibilitu potřebné k zajištění hladkého chodu provozu v prostředí neustále se měnících hrozeb, přičemž bezpečnost je na prvním místě.

TECHNOLOGIE

 

Díky Fortře můžete blokovat oprávnění, ochránit cenná data a minimalizovat hrozby, a to vše při zachování produktivity. Řešení Fortry se zaměřuje na dvě klíčové oblasti, aby zefektivnily každou fázi budování bezpečnosti v organizaci.

 

Řešení v oblasti ochrany dat umožňují detekovat citlivá data a zajistit jejich bezpečnost v celém životním cyklu, bez ohledu na to, kde se nacházejí (lokálně nebo v cloudu) a jak jsou sdílena, zatímco řešení v oblasti ochrany infrastruktury umožňují identifikaci a prioritizaci slabých míst v systémech a rozhodne jak na ně reagovat.

 

ŘEŠENÍ

Správa zranitelností je nepřetržitý proces. Kromě pravidelných aktualizací, vývoj organizace jako takové, noví uživatelé, aplikace a další změny mohou vytvářet nové mezery v bezpečnosti, které mohou být využity. Vzhledem k častému výskytu nových zranitelností může dodržování následujících kroků znamenat rozdíl mezi udržením ochrany a masivní bezpečnostní narušení. Řešení pro správu zranitelností pomáhají lokalizovat, analyzovat, prioritizovat a sledovat slabá místa v zabezpečení, aby maximalizovaly IT zdroje, efektivně omezily riziko a předešly nákladným porušením.

 

Produkty:

 

Bezpečnostní aplikace skenují webové, síťové a produktové aplikace kterým je zákazník vystaven a z hlediska slabých míst bezpečnosti a pomáhají stanovit priority opravných akcí.

 

Produkty:

 

Skenování a monitorování hrozeb detekuje špatné konfigurace zabezpečení a aktivní hrozby pro koncové body, jako jsou malware, trojany a viry, v rámci sítě, poskytující ochranu včas a rychlejší odstranění následků.

 

Produkty:

 

Řešení Offensive Security od společnosti Fortra identifikují hrozby, které představují největší nebezpečí pro infrastrukturu. Tato řešení fungují jak samostatně, tak ve skupině. Služby mohou být doplněny o nástroje, které udržují neustálí dohled na potenciální útoky vektorů. Nástroje mohou být spojeny za účelem vytvoření vícevrstvého portfolia, které zvyšuje zabezpečení a poskytuje úplnou ochranu. Řešení pro správu zranitelností slouží k identifikaci, hodnocení, prioritizaci, sledování a nahlašuje slabosti v zabezpečení, které mohou představovat hrozbu pro organizaci.

 

Produkty:

Provedení pokročilých penetračních testů s centralizovaným řešením, které nabízí řízenou automatizaci, certifikované exploity a schopnosti testování více vektorů.

 

Produkty:

Red Team simuluje útoky protivníků pomocí nástroje pro emulaci hrozeb, jenž napodobuje taktiku a techniku dlouhodobě nasazeného útočníka s využitím na odhalení utajených kanálů.

 

Produkty:

Expertní služby s konzultačním přístupem, s nabídkami jako jsou penetrační testy, Red Teaming, hodnocení bezpečnosti softwaru, socio-technické hodnocení, testy fyzického zabezpečení a školení zaměstnanců.

 

Produkty:

 

Bezpečnost e-mailu a anti-phising, chrání e-mail a data před sofistikovanými phishingovými útoky, vnitřními hrozbami a ztrátou dat s minimálním narušením provozu. Řešení Fortry v oblasti bezpečnosti e-mailu a proti phishingu mohou lépe chránit každou společnost. Robustní řešení pro ověřování a monitorování DMARC brání phishingu automatizací procesu ověřování a vynucováním DMARC e-mailových zpráv k ochraně zákazníků před kyberútoky. Tímto způsobem lze udržet identitu firmy a zlepšit digitální zapojení i po implementaci.

 

Produkty:

 • Agari Brand Protection
 • PhishLabs DRP for Domains

Podvody typu Business Email Compromise (BEC) oklamou lidi tak, že si myslí, že komunikují se důvěryhodným odesílatelem. Efektivní řešení musí detekovat a bránit taktikám BEC tím, že se učí chování odesílatele a příjemce, aby identifikovalo podezřelé e-mailové zprávy prostřednictvím kontinuálního skenování pro hledání indikátorů kompromitace.

 

Produkty:

 • Agari Phishing Defense
 • Agari Phishing Response
 • Agari Active Defense
 • PhishLabs Suspicious Email Analysis

Secure Email Gateway je řešení bezpečnosti e-mailu, které monitoruje příchozí a odchozí e-maily organizace, než dorazí do schránky, aby chránilo před škodlivým obsahem, včetně spamu, virů, phishingu a malware.

 

Produkty:

 

Ochrana dat, organizace se spoléhají na to že citlivá data, budou sloužit svým zákazníkům, rozvíjely se a rostly. Osoby zodpovědné za bezpečnost musí najít a pochopit tato data, a poté je ochránit před ztrátou nebo krádeží uvnitř podniku a bezpečně je sdílet mimo něj. Přední nabídka Fortry v oblasti ochrany dat kombinuje klasifikaci dat s prevencí jejich ztráty a správou digitálních práv, poskytující ochranu dat v celém jejich životním cyklu. Řešení pro klasifikaci dat Digital Guardian, Titus a Boldon James používají vizuální štítky a metadata, aby zabezpečila ochranu a kontrolu dat kdekoliv. Tato řešení jsou plně flexibilní a přizpůsobitelná požadavkům na ochranu dat, od těch ovládaných uživatelem až po plně automatizovaná.

 

Produkty:

Platforma ochrany dat Digital Guardian, poháněná AWS, funguje na tradičních koncových bodech, v podnikové síti a v cloudových aplikacích, usnadňující detekci a blokování hrozeb pro citlivé informace.

 

Produkty:

Vera usnadňuje bezpečné sdílení souborů třetím stranám, zajišťuje kontrolu přístupu k souborům a jejich ochranu mimo organizaci.

 

Produkty:

 

Digitální ochrana před rizikem - prostřednictvím zřízených Center bezpečnosti Fortra poskytuje kritickou masu technologií a opatření zaměřených na boj s hrozbami. Tyto centra provádějí aktivity s cílem shromažďovat informace, které poskytují lepší viditelnost hrozeb v rané fázi útočného procesu. Sbírané informace jsou analyzovány odborníky s využitím procesů a kontextu specifického pro danou hrozbu. Mitigace dopadů je zefektivněna díky postupům a pracovním tokům navrženým za účelem co nejrychlejšího a nejpřesnějšího zmírnění konkrétních typů hrozeb. V důsledku toho zákazníci získávají nepřekonatelnou účinnost detekce a zmírnění hrozeb. Detekce a omezení zneužívání digitálních značek prostřednictvím neustálého monitorování webových stránek, sociálních médií, mobilních aplikací a e-mailů za účelem identifikace hrozeb a odstraňování škodlivého obsahu. Současný monitoring domén detekuje opětovně vznikající obsah, chrání před všemi typy zneužití značky.

 

Produkty:

 • PhishLabs DRP for Domains
 • PhishLabs DRP for Open Web
 • PhishLabs DRP for Mobile
 • PhishLabs DRP for Social Media
 • Agari Brand Protection (Email)

Rychle identifikuje phishingové kampaně, než dojdou k podvodu spočívajícímu v převzetí účtu. Rozsáhlá síť zajišťuje přístup k automatizovaným deaktivacím a preferovaným integracím eskalace za účelem nekonkurenčního odstraňování hrozeb na podnikové úrovni.

 

Produkty:

 • PhishLabs DRP for Domains
 • PhishLabs DRP for Credential Theft
 • PhishLabs DRP for Crimeware

Monitoruje nejnavštěvovanější světové sociální platformy, repozitáře, fóra, blogy atd. Po identifikaci hrozeb odborníci na sociální média okamžitě podnikají kroky prostřednictvím silných obchodních vztahů a procedurálních znalostí za účelem snížení rizika.

 

Produkty:

 • PhishLabs DRP for Social Media
 • PhishLabs DRP for Executives

Monitorování a detekce úniků citlivých dat prostřednictvím shromažďování relevantních dat pro klienty pomocí automatizovaných a expertních metod shromažďování, poskytující viditelnost v otevřené síti, "dark webu" a sociálních médiích za účelem personalizované ochrany před únikem dat.

 

Produkty:

 • PhishLabs DRP for Dark Web
 • PhishLabs DRP for Source Code

 

Bezpečný přenos souborů, díky řešením Fortra Managed File Transfer, Secure Email and Collaboration a File Transfer Acceleration, mohou být přenosy dat bezpečně spravovány od začátku do konce, bez ohledu na to, kde jsou data uložena nebo kde jsou nasazena. Navíc komplexní řešení na podnikové úrovni poskytují podporu mnoha protokolů přenosu souborů, auditní zprávy pomáhající splnit požadavky na shodu a funkce automatizace, díky čemuž lze ušetřit čas a snížit riziko lidské chyby. Zjednodušuje, zabezpečuje a automatizuje přenos souborů v celém podniku díky centralizovanému, uživatelsky přívětivému rozhraní, které pomáhá zaměstnancům, partnerům a zákazníkům bezpečně přenášet data jakéhokoli typu nebo velikosti jednoduchým způsobem a bez potřeby speciálních programovacích dovedností.

 

Produkty:

E-mail a spolupráce jsou způsobem, jak vést podnikání, a organizace to mohou dělat s větší jistotou na úrovni celého podniku díky bezpečným nástrojům pro správu e-mailů a spolupráce, umožňujícím synchronizaci a sdílení souborů, nabízeným společností Fortra.

 

Produkty:

Když je rychlost přenosu souborů stejně důležitá jako bezpečnost dat v pohybu, řešení pro urychlení přenosu souborů bez problémů uspokojí obě potřeby.

 

Produkty:

 • GoFast, powered by FileCatalyst

 

ZEPTEJTE SE NA PODROBNOSTI

 

 

Produkty

Boldon James CAD Classifier
CAD Classifier těží z klasifikace dat v klíčových dokumentech návrhu v různých aplikacích CAD včetně AutoCAD a Draftsight překrýváním vizuálních a metadatových štítků, aby se zabránilo nesprávnému šíření.
Cobalt Strike
Emulační software pro simulaci hrozeb a operací Red Teamu
Core Impact
Software pro penetrační testování k bezpečnému odhalení a zneužití bezpečnostních slabin
GoAnywhere Gateway
Software pro reverzní a forwardovou proxy. Zavedení další vrstvy kybernetické bezpečnosti při výměně souborů s obchodními partnery.
GoAnywhere MFT
Zabezpečuje a automatizuje přenosy kritických souborů
beSTORM
BeStorm je řešení pro automatizované testování softwaru
beSOURCE
Statická analýza kódu (SAST) - analýza struktury zdrojového kódu a zkompilovaného kódu bez jeho spuštění.
beSECURE
Automatizovaný systém detekce zranitelností.
Boldon James SharePoint Classifier
Klasifikujte data uložená v Microsoft SharePoint pomocí známého a intuitivního rozhraní poskytovaného všemi komponentami klasifikace – ať už jsou dokumenty uloženy na místě nebo v Office 365 Cloud, pomocí SharePoint Online.
Boldon James OWA Classifier
Klasifikace e-mailů v aplikaci Microsoft Outlook Web App. Klasifikátor OWA zavádí klasifikaci do aplikace Microsoft Outlook Web App a zajišťuje konzistentní a intuitivní uživatelské prostředí bez ohledu na to, kde pracuje, interně i externě. Poskytuje uživatelům možnost přístupu k e-mailu, ať jsou kdekoli, s jistotou, že všechny verze MS Outlook jsou chráněny proti náhodné nebo škodlivé ztrátě dat prostřednictvím e-mailu.
Boldon James Office 365 Classifier
Advisor má komplexní pokrytí v Microsoft Office a Office 365, takže k němu uživatelé mohou přistupovat, a to jak na místě, tak v cloudu, pomocí stejného intuitivního, známého rozhraní a možností klasifikace.
Boldon James MAC Classifier
Boldon James Mac Classifier přináší Mac organizacím výhody klasifikace dat zaměřené na uživatele tím, že každé z nich pomáhá správně klasifikovat dokumenty a e-maily při práci na nich v aplikacích Microsoft Office pro Mac.
Boldon James Exchange Classifier
Jako součást Microsoft Exchange vylepšuje Exchange Classifier řešení klasifikace koncových bodů tím, že aplikuje zásady na každou zprávu odeslanou a přijatou v rámci vaší organizace, interní nebo externí, příchozí nebo odchozí – čímž vyplňuje mezery, které zanechávají pouze hraniční nebo odchozí řešení.
Boldon James Classifier Platform
Platforma Classifier zahrnuje vše, co uživatelé potřebují k tomu, aby mohli začít třídit ve standardních kancelářských aplikacích, a to jak na Windows, tak na macOS. Platforma Classifier nabízí konzistentní, intuitivní uživatelské rozhraní, které zavádí klasifikaci do každodenní rutiny uživatelů jediným kliknutím.
Vera Encrypter
Vera pracuje ve skupině produktů HelpSystems, která se zabývá zabezpečením dat. Umožňuje firmám všech velikostí zabezpečit, sledovat a sdílet všechny druhy dat pomocí šifrování bez ohledu na to, kde jsou uložena nebo umístěna.
Boldon James Box Classifier (Cloud)
Boldon James Box Classifier rozšiřuje klasifikaci dokumentů na cloudová úložiště a sdílení a poskytuje organizacím všech velikostí jednotné a bezproblémové řešení pro ochranu a kontrolu dat na základě klasifikace bez ohledu na jejich umístění.
ClearSwift Secure Web Gateway
Řešení Clearswift Secure Gateway poskytuje kritickou ochranu citlivých dat sdílených přes web s nástroji pro online spolupráci a sociálními médii.
ClearSwift Secure E-Mail Gateway
Služba Secure Email Gateway, která funguje samostatně nebo s cloudovými e-mailovými aplikacemi, jako je Office 365 a G Suite, poskytuje důležitou vrstvu zabezpečení, která maximalizuje kybernetickou bezpečnost.
ClearSwift Endpoint DLP
Vyhledání nebezpečných agentů a detekce všech uložených informací je zásadním prvkem prevence ztráty dat. Clearswift Critical Information Protection Agent (CIP Agent) poskytuje ochranu proti ztrátě dat online i offline.
ClearSwift ARgon E-mail Protection
ClearSwift ARgon for Email využívá standardní technologii SMTP, aby byla zajištěna kompatibilita s jakýmkoli lokálním nebo cloudovým řešením e-mailové brány. Podporuje servery Exchange, GroupWise, Lotus Notes, SMTP a POP.
Digital Guardian Network Data Loss Prevention
Digital Guardian Network DLP monitoruje a řídí síťovou komunikaci, aby zabránila tomu, aby citlivá data opustila vaši síť, a podporuje úsilí o dodržování předpisů. Digital Guardian řídí veškerý síťový provoz a poté vynucuje pravidla pro zajištění ochrany.
Digital Guardian Endpoint Data Loss Prevention
Digital Guardian for Data Loss Prevention vám poskytne vše, co potřebujete - hluboký přehled, podrobnou kontrolu a široké pokrytí ochrany dat - abyste zabránili úniku citlivých dat z vaší organizace.
Digital Guardian Data Discovery
Digital Guardian for Data Discovery poskytuje přehled a kontrolu nad potenciálně nezabezpečenými daty. Používá podrobná pravidla pro kontrolu zjišťování, která zajišťují, že citlivý obsah je detekován tam, kde se nachází.
Titus Outlook Classifier
Titus Outlook Classification je řešení pro zabezpečení a správu, které zajišťuje, že všechny zprávy aplikace Microsoft Outlook jsou před odesláním klasifikovány.
Titus Office Classifier
Titus Classification pro Microsoft Office je řešení pro zabezpečení a správu, které zajišťuje klasifikaci všech dokumentů Microsoft Office před jejich uložením, tiskem nebo odesláním e-mailem.
Titus Illuminate
Pomocí strojového učení chrání Titus Intelligent Protection citlivé informace a umožňuje uživatelům pracovat chytřeji, nikoli složitěji.
Titus G Suite Classifier
Titus Data Classification pro G Suite je bezpečnostní řešení, které uživatelům umožňuje snadno a s jistotou identifikovat, klasifikovat, zabezpečit a sdílet citlivé informace při práci.
Titus Desktop Classifier
První krok k ochraně citlivých souborů před únikem dat
bg

Testování výrobku

Chcete se seznámit s moderními bezpečnostními řešeními pro sítě, systémy nebo monitorování a správu a testovat je?

Portfolio společnosti Bakotech zahrnuje řadu produktů od polských i zahraničních výrobců, které vám poskytnou tu nejlepší ochranu před všemi typy kybernetických hrozeb.

Vyplňte formulář a naši specialisté vás budou kontaktovat a pomohou vám vybrat nejlepší řešení, které bude vyhovovat potřebám vaší organizace.

Kontakt

Bakotech Security s.r.o.

Brno:

Holandská 878/2,

Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 17592062

 

Praha:

Evropská 2588/33A

160 00 Praha 6-Dejvice

CZ24804983

Údaje Společnosti

IČO 24804983

DIČ CZ24804983

Kontakt

Brno:

+420 734 542 498

security@bakotech.cz

 

Praha:

info.cz@bakotech.com

Připojte se k newsletteru

Chcete mít přehled o nejnovějších zprávách z oblasti IT a dostávat informace o akcích, jako jsou webové semináře, školení a konference? Zanechte svůj e-mail:
Došlo k chybě. Zkontrolujte pole formuláře a zkuste to znovu.
Tato adresa je již v naší databázi.
Vaše předplatné bylo přidáno. Děkujeme!
© Bakotech - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Web používá soubory cookie k poskytování služeb v souladu se Zásadami souborů cookie. Můžete definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k mechanismu cookies ve vašem prohlížeči.

Přijímám